Het zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend en fijn om te doen. Iedereen krijgt in z’n leven vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit respect en  liefde voor elkaar.

Wat wordt onder mantelzorg verstaan?
“Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp”.