Steeds meer bedrijven en organisaties willen op een mantelzorgvriendelijke manier werken.
Daarmee spelen zij in op de ontwikkeling dat steeds meer werknemer op de een of andere manier te maken gaan krijgen met een vorm van mantelzorg. Uw Mantelzorgmakelaars kan u adviseren en ondersteunen om het predicaat ‘Mantelzorgvriendelijke organisatie’ te verkrijgen.

WAT LEVERT MANTELZORGVRIENDELIJK BELEID OP?
Een van de misvattingen is dat mantelzorgvriendelijk beleid een organisatie veel geld en tijd kost. Maar een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid of grote investeringen, het is een onderdeel van het bestaande personeelsbeleid met thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), goed werkgeverschap en het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid:

De kosten die gemoeid zijn met aandacht en ruimte voor een goede werk-privé balans zijn vaak overzichtelijk. De investering betreft voornamelijk tijd: tijd voor een goed gesprek waarin samen naar oplossingen wordt gezocht. Soms kosten die oplossingen geld. Maar de opbrengsten zijn vaak veel groter!

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken om stapsgewijs uw organisatie mantelzorgvriendelijk(er) te maken.