Uw Mantelzorgmakelaar gaat met u in gesprek om de situatie in beeld te brengen: welke mantelzorg biedt u op dit moment en op welke punten kunt u ondersteuning gebruiken doordat u vast dreigt te lopen. Wij gaan met u de knelpunten bespreken en afspreken in welke volgorde we dit gaan aanpakken.

Onze werkzaamheden als mantelzorgmakelaars bestaan o.a. uit

  • de intake: kennismaking met u en de zorgvrager(s)
  • de analyse: waar loopt het mis, op welke punten kunt u ondersteuning, advies of een (financiĆ«le) regeling gebruiken
  • de regeltaken: welke taken nemen wij u concreet (tijdelijk) uit handen; wat doen we samen en wat doet u zelf?
  • zaken uitzoeken: wij kennen veel wetten en regelingen en kunnen desgevraagd zaken voor u uitzoeken
  • adviseren: op basis van de situatie en de (wettelijke) mogelijkheden kunnen wij u adviseren welke stappen u vervolgens kunt gaan zetten
  • Bezwaarschriften of klachten opstellen en indienen
  • Bemiddelen en overleggen met uw werkgever
  • Ondersteuning bieden bij hoorzittingen
  • Ondersteuning en begeleiding bieden bij indicatieprocedures