Soms kan het bieden van mantelzorg tot overbelasting leiden bij de mantelzorger, waardoor deze niet meer goed in z’n vel zit. Met alle gevolgen van dien voor bijv. het werk, school, relatie of hobby’s.

Redenen van overbelasting:

 • Drukke gezinssituatie, alles komt op de schouder van de mantelzorger te liggen.
 • Het werk valt niet meer goed te combineren met het mantelzorgen.
 • Een groot sociaal netwerk komt in de knel komt door het mantelzorgen.

Mogelijke problemen:

 • Lichamelijke klachten door het leveren van fysiek zware zorg.
 • Emotionele problemen door de ingewikkelde situatie.
 • Dreiging van sociaal isolement.
 • Problemen op het werk.
 • FinanciĆ«le problemen.
 • Problemen op het gebied van wonen en juridische kwesties.

Mogelijke gevolgen van overbelasting:

 • De mantelzorger meldt zich (steeds vaker) ziek op werk, school of vereniging.
 • De mantelzorger heeft steeds minder contacten, ook om hulp te vragen.
 • Concentratieproblemen.
 • Verminderde prestaties.
 • Vermoeidheid waardoor er geen energie meer is voor ontspannende bezigheden.

Wij -Uw Mantelzorgmakelaars- kunnen u verder helpen. Door met u uw situatie te bekijken en te analyseren. En door met (of voor) u de mogelijkheden op een rijtje te zetten die u kunnen helpen om de druk wat van de ketel te halen. Op een betrokken en professionele manier kunnen wij u oplossingen aanreiken die u helpen om de mantelzorgzaken te kunnen blijven volhouden.