Praktijkvoorbeeld Peter

Peter (bijna) 70, is mantelzorger voor zijn moeder (95) en 2 voor ooms (resp. 96 en 85). Niemand woont op hetzelfde adres en voor alle drie is hij het (enige) aanspreekpunt.

Omdat zijn moeder dementerend is (en thuis woont) blijft hij daar regelmatig slapen.
Soms wordt hij daar dan ook weer door een oom gebeld die zijn hulp nodig heeft. Peter kan de gevraagde hulp bijna niet meer bieden en komt al helemaal niet toe aan de hobby’s die hij na zijn pensionering wilde gaan uitoefenen.

Omdat Peter alleenstaand is en geen kinderen heeft, komt alle zorg op hem neer en daardoor kan hij het eigenlijk niet meer volhouden en wordt hij er zelfs een beetje depressief van.

In dit geval is Peter door ons geholpen door samen met hem te kijken naar organisaties in de buurt van de drie oude familieleden. Deze hebben een aantal taken van Peter overgenomen: boodschappen worden voor het grootste gedeelte bezorgd en vrijwilligers kunnen af en toe met hen naar de huisarts of apotheek gaan. Hoewel Peter dit vooral zelf blijft doen, is de wetenschap dat er ook een vrijwilliger mee kan gaan al erg rustgevend.
Ook hebben we met Peter gekeken naar de diverse mogelijkheden die er voor zijn oude familieleden binnen de diverse zorgwetten zijn. Dat bleek veel meer dan hij dacht en daardoor is er ook het e.e.a. geregeld op het gebied van thuiszorg, dagbesteding en huishoudelijke zorg.

Peter zit nu een stuk beter in z’n vel en heeft weer tijd voor z’n hobby’s. Hij gaat nog heel vaak bij zijn familieleden op bezoek, maar ervaart dit nu weer als prettig en niet als belastend.